• Ekoprostyren®
 • Polystyrenbeton
 • Polystyrenová drť
 • Předpěněný materiál
 • Extrudovaný polystyren XPS
 • Fasádní zateplovací system
 • Fasádní izolační desky a bloky
 • 2D řezání polystyrenu
Vyberte si z výše uvedeného sortimentu.

Těžiště společnosti spočívá ve výrobě polystyrenových obalů zejména pro průmyslové využití a produkce polystyrenové drtě, ekoprostyrenu, kašírovaných dílců Poly-BIT, fasádních balustrádních lišt.
Dále se zabývá prodejem polystyrenových desek, extrudovaného polystyrénu, veškerých komponentů fasádního zateplení počínaje lepidly, hmoždinkami, lištami až po perlinky a různé druhy omítek.
Zajistíme pro Vás také sběr, výkup a zpracování odpadového polystyrenu. Jeho ekologickou likvidací přispíváme společnš s Vámi ke zlepšení životního prostředí a ochraně přírody.

 

Ekoprostyren®

Ekoprostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrenu, která je snadno míchatelná s vodou, cementem a pískem. Beton je lehce připravitelný jak ručně,v míchači nebo domíchávači.

Výhody: 

 • 12x lehčí než beton (200-900 kg/m3)
 • až 30x lepší tepelné izolační vlastnosti než beton
 • rychle tuhne
 • nehořlavost od 700kg/m3, do 700kg/m3 nesnadno hořlavý
 • odolnosl proti plísním a hlodavcům
 • hygienická nezávadnost (vhodný pro interiéry)
 • přispívá k ekologičnosti staveb
 • lehké zpracování

Použití:

 • nenosná izolace a izolační výplň svislých i vodorovných konstrukcí
 • dodatečné zateplování svislých setěn
 • spadová vrstva plochých (pochozích, nepochozích) střech
 • vyrovnávací a izolační vrstva stropů a podlah
 • spadová izolační vrstva teras, balkónů a plochých střech
 • pružný podklad silnic, cest, tenisových dvorců a sportovních ploch
 • izolace venkovních rozvodů, vody a kanalizace
 • izolace ražených a hloubených jam
Orientační dávkování na 1 pytel ekoprostyrenu (200 l)
 
objemová hmotnost (kg/m3) 200 350 500 700 900
cement (kg) 20 35 45 50 55
písek 0-4 (kg) 6 7 17 60 110
voda (litry) 12 14 20 25 30
 

 Parametry polystyrenbetonu
 
objemová hmotnost (kg/m3) 200 350 500 700 900
ekoprostyren (litry) 1285 1285 1200 1100 950
cement (kg) 130 220 280 280 270
písek 0-4 (kg) 30 40 100 330 510
voda (litry) 75 90 120 130 140
pevnost v tlaku (MPa) 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8
souč. tepelné vodivosti (W/m2K) 0,057 0,086 0,140 0,177 0,235
 

Polystyrenbeton

Polystyrenbeton je směs polystyrenových částic a cementovým mlékem, vhodný pro všechny vodorovné konstrukce jako výplňový, tepelně izolační lehký materiál. Polystyrenbeton plní funkci tepelně izolační.


Výhody: 

 • nahrazení podkladních betonů, 12x lehčí než beton až 30x lepší tepelně-izolační vlastnosti.
 • výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti (od 0,057 do 0,235 W/m.K)
 • nezatěžuje konstrukce (200-900 Kg/m3)
 • dobré mechanické vlastnosti (pevnost tlaku 0,3- 1,8 Mpa)
 • rychle tuhne
 • od 700 kg/m3 nehořlavý
 • nízké výrobní náklady=vyšší produktivita práce
 • ekologický, hygienicky nezávadný

Polystyrenová drť

Polystyrenová drť vzniká recyklací odpadu . Vyrábí se rozdrcením zbytkových desek, tvarovek a dalšího použitého EPS. Polystyrenová drť se dále využívá jako základní surovina pro výrobu ekoprostyrenu a polystyrenbetonu. Dále jako zásypová izolace do stropních a střešních konstrukcí.

Předpěněný materiál

Předpěnový materiál je základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu. Používá se vytvořením bloků a tvarovek. Také ho lze využít pro náplň v dnešní době tolik oblíbených sedacích pytlů a polštářů.

Extrudovaný polystyren XPS

Extrudovaný polystyren je moderní tepelně izolační materiál, jehož hlavní předností je velmi nízká nasákavost a není nutné jej v konstrukcích chránit vodotěsnou izolací. Dále má velmi nízkou tepelnou vodivost a vysokou pevnost v tlaku. Díky těmto vlastnostem lépe tepelně izoluje a je odolnější vůči zatížení oproti pěnovému polystyrenu. 
Vyznačuje se také vysokou trvanlivostí a odolností vůči vlhkosti či jednoduchou zpracovatelností.

Použití:

 • při tepelné izolaci podlah, stropů, stěn, střech a suterénů budov
 • ve skladbě obrácených střech
 • při výrobě reklamních dekorací a nápisů

Fasádní zateplovací system

Firma nabízí veškerý materiál na zateplování budov včetně talířových hmoždinek, patních, rohových a zakončovacích lišt, penetrací, lepidel a různých finálních omítek jako jsou například: minerální, akrilátové, silikonové a mozaikové omítky.

Fasádní izolační desky a bloky

Fasádní desky EPS F, stabilizovaný pěnový polystyren k zateplení fasád novostaveb a rekonstrukcí. Stabilizací se zaručuje trvalá objemová stálost a přesnost. Dodáváme rozměry 1000 x 500 x 10 - 250 mm. Jiný rozměr nebo opracování hran je možno vyrobit dle přání zákazníka.
Výrobky jsou certifikovány ve shodě s ČSN EN 13 163, pod dozorem TZÚS Předměřice a dle požadavků německé normy DIN 18164 díl 1, jejíž dodržování sleduje MFPA Lipsko.
Při výrobě a způsobu použití izolačních desek také dodržujeme normy EPS sdružení zpracovatelů pěnového polystyrenu v ČR.

2D řezání polystyrenu

Firma zajišťuje výrobu 2D polystyrenových přířezů, jako je například: Polystyrenových lišt, profilů, prokladů, obalů, ale i dekorativních a reklamní prvků.

 

Při výrobě se používají moderní softwarové aplikace a počítačem řízené CNC řezací stroje. To umožňuje pracovat efektivně a vyrobit přířez velice přesný, podle požadavků zákazníka. 

Výhodou polystyrenových výrobků je:

 • jejich nízká hmotnost
 • snadná recyklovatelnost
 • hygienická nezávadnost
 • odolnost vůči vlhkosti
 • nízká cena